นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เข้าร่วมประชุมเครือข่ายของ สพป.นศ.3 อ.เชียรใหญ่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก

DSC_0046 DSC_0047 DSC_0056 - Copy DSC_0057 - Copy DSC_0058 - CopyDSC_0055 - CopyDSC_0053
 นายมาณพ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายของ สพป.นศ.3  อ.เชียรใหญ่
เพื่อชี้แจ้งข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ไม่สมบูรณ์
พร้อมสร้างเครือข่ายครอบครัวของ สกสค.แต่ละอำเภอที่สังกัด สพป.นศ. 3
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560