นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เยี่ยมเจ้าหน้าที่ สกสค. ณ โรงพยาบาลมหาราช

1 2 3 4 5
ายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
พร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค. เยี่ยม นางกัญธิชา  ศรีภักดี นักวิชาการสวัสดิการชำนาญการ เจ้าหน้าที่ สกสค.
ป่วยอยู่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ซึ่งเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2560
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560