นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช วางพวงหรีด เคารพศพ และมอบแบบฟอร์มการขอรับเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.จังหวัดยะลา

จ.ยะลา สุรพล พิชัยฤกษ์ สุรพล พิชัยฤกษ์ สุรพล พิชัยฤกษ์.jpg1 สุรพล พิชัยฤกษ์.jpg2 สุรพล พิชัยฤกษ์.jpg3 สุรพล พิชัยฤกษ์.jpg4

นายมาณพ  บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
วางพวงหรีด เคารพศพ และมอบแบบฟอร์มการขอรับเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ให้แก่ทายาท
พันจ่าเอกสุรพล   พิชัยฤกษ์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส.จังหวัดยะลา ที่เสียชีวิต
แต่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
บำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเทพราช
ตำบลเทพราช อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
       วันที่ 3 พฤษภาคม 2560