นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด ออกพื้นที่เซ็นระบุสิทธิ์ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค.

เซ็นทายาท เซ็นทายาท.jpg1 เซ็นทายาท.jpg1.jpg2 เซ็นทายาท.jpg1.jpg2.jpg3

นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ออกพื้นที่เซ็นระบุสิทธิ์ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค.
ของนางสาว กาญจนา  เพชรมาก สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดส่วนกลาง
ซึ่งมีภูมิลำเนา   อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางเจิม  เพชรมาก เป็นมารดา เดินไม่ได้ สมองเสื่อม ไม่สะดวกในการเิดนทาง
ทาง สกสค.จึงอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
ดังสโลแกน “เรามีครู… อยู่ในหัวใจ”
วันที่ 19  เมษายน  2560