นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด เคารพศพพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. นายเดโช จุลเลศ

เคารบศพ อ.เดโช จุลเลศ อ.เดโช จุลเลส
นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
เคารพศพพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค. นายเดโช จุลเลศ
ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ วันที่ 9 มกราคม 2560