ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะ ได้เดินทางไปสักการะสรีระพ่อท่านคล้าย ณ วัดธาตุน้อย

n_30 n_31 n_32 n_33

    ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ.และเลขาธิการ สกสค.  และคณะ
ได้เดินทางไปสักการะสรีระพ่อท่านคล้าย ณ วัดธาตุน้อย   
เพื่อความเป็นสิริมงคล และนมัสการเจ้าอาวาส ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 21 พ.ค. 2559