ท่านผู้อำนวยการ สกสค. ออกเยี่ยมปลอบฝันให้กำลังใจ มอบข้าวสาร

ไฟไหม้ ไฟไหม้.jpg1ไฟไหม้.2ไฟไหม้.3

ท่านผู้อำนวยการ สกสค. ออกเยี่ยมปลอบฝันให้กำลังใจ มอบข้าวสาร
เอกสารในการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ ครูจุรี บำรงศรี
โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว  ณ อำเภอฉวาง  สพป.นศ.3
ถูกไฟใหม้บ้านทั้งต้องอาศัยเพิงไม้ชั่วคราว
“ครอบครัวครูเราดูแล”