ทีมงานเครือข่ายครอบครัว สกสค. จ. นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนในการร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  นายมาณพ  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอำนาจให้ทีมงานเครือข่ายครอบครัว สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนในการร่วมเคารพศพ วางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายสวัสดิ์ ไหมสีเสน เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ที่บ้านสมาชิก ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

285472