ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช

DSC_0072 DSC_0093 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0131 DSC_0145 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0176 DSC_0179 DSC_0185 DSC_0188 DSC_0194 DSC_0200 DSC_0204 DSC_0207 DSC_0210 DSC_0228

ต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559