การตรวจคัดกรองดวงตา โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะวกแก่คณะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เดินทางมาให้บริการตรวจคัดกรองดวงตาเพื่อตรวจภาวะเสี่ยงของต้อกระจกให้กับสมาชิก ช.พ.ค.และครูบำนาญ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (CLP) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรก

ผลการตรวจคัดกรอง
ผู้มาตรวจ (วันที่ 26 มีนาคม 2561) จำนวน 110 ราย
นัดผ่าตัด (วันที่ 2 เมษายน 2561)  จำนวน    43 ราย

281294

281296

สำหรับสมาชิกหรือครูบำนาญอำเภออื่นๆ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ในตารางข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

22

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 075-340368