จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี


ถวายพระพร 8มิ.ย.2563_๒๐๐๖๐๙_0007ถวายพระพร 8มิ.ย.2563_๒๐๐๖๐๙_0019

ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0002 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0008 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0014 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0019 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0021 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0022 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0024 ราชินี_๒๐๐๖๐๙_0027