ครูจับ รักษา สมาชิก ช.พ.ค อายุ 97 ปี สมาชิกเกียรติยศมาตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

จับ จับ.jpg 1 จับ.jpg 2

คุณครู จับ รักษา  สมาชิก ช.พ.ค  อายุ 97 ปี
สมาชิกเกียรติยศมาตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
อารมณ์ดี ด้วยบรรยาศที่สนุกกับบทกลอน
และการร้องเพลงตบท้ายคำอวยพร
และเลข3ตัว(อยากรู้ติดต่อหลังไมค์)
และได้ถือโอกาสให้ท่านประเดิมใช้ทางลาดขึ้นสำนักงาน
แม้ยังไม่เรียบร้อยก็เอาฤกษ์ไว้ก่อน