ข้าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม “โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

วันที่ 3 เมษายน 2561 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนประมาณ 45 คน โดยการประสานงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก หลังจากที่ได้มีการเข้ารับบริการคัดกรองดวงตาแต่ละอำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นตามสโลแกนของโครงการฯ “มาถึงวันไหน…ผ่าตัดวันนั้น” และยังมีการติดตามผลหลังผ่าตัดอีกครั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่……
สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช
075 – 340368

S__1859601

S__1859600