การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 11/2564

ภาพรับทุนทวี ภาพรับทุนทวี2ประชาสัมพันธ์ทุน 64LINE_ALBUM_ประชุม กก. 112564_๒๑๑๑๓๐_20LINE_ALBUM_ประชุม กก. 112564_๒๑๑๑๓๐_18LINE_ALBUM_ประชุม กก. 112564_๒๑๑๑๓๐_15LINE_ALBUM_ประชุม กก. 112564_๒๑๑๑๓๐_16