การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มกราคม

ประชุมคณะกรรมการสกสค.28ม.ค.63😁_๒๐๐๑๓๐_0003 ประชุมคณะกรรมการสกสค.28ม.ค.63😁_๒๐๐๑๓๐_0004 ประชุมคณะกรรมการสกสค.28ม.ค.63😁_๒๐๐๑๓๐_0005