การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจำเดือน ธันวาคม 2562


🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0001 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0002 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0003 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0004 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0005 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0006 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0007 🌺ประชุมคณะกรรมการ สกสค.25ธ.ค.62🤫_๑๙๑๒๒๖_0008