การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562


ประชุม กก.สกสค. นศ. 10-2562_๑๙๑๑๐๒_0002