การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2562