การจัดประชุม โครงการ”สร้างเครือข่ายครอบครัว สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช

DSC_0359 487366 487367 487370 487371 487372 487373 487374 487375 487376 DSC_0343 DSC_0345 DSC_0346 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0368
DSC_0369
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้จัดประประชุมโครงการ “สร้างเครือข่ายครอบครัว สำนักงาน สกสค.จังหวัด
โดยนายมาณพ  บุญประเสริฐพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจ้งผู้แทนสมาชิกแต่ละอำเภอในจังหวัด
เพื่อสร้างครอบครัว สกสค.จังหวัด
พร้อมมอบโล่ห์  เงินรางวัล และเกียรติบัตร
ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการ คนดีศรีพฤหัส
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรี ฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560