เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


กฐิน สก.กฐิน สก