สกสค. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Image

สกสค. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช และนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ เข้ารับตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการวันแรก โดยสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงพบปะ และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 4 ท่าน นายเอกศักดิ์  คงตระกูล นายสำเริง  กุจิรพันธ์ นางผานิตย์  มีสุนทร และนายวิมล  จำนงบุตร ร่วมให้การต้อนรับ และรับนโยบายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ