ระดมความคิดวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

 

Tp7eu0TIyS_1619791132

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cloud Zoom meeting กับผู้บริหาร
และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี 2 แนวทาง
ได้แก่ แนวทางการรับเรื่องร้องทุกข์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่า
“ให้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
และมีการแบ่ง cluster เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และรองรับเรื่องร้องทุกข์ที่ส่งอีเมลมาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้”