พลเอก ดาว์พงศ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.

รัฐมนตรีเยี่ยมหอพัก 28 เยี่ยมชมหอพัก 1 เยี่ยมชมหอพัก 2 เยี่ยมชมหอพัก3

พลเอก ดาว์พงศ์ รัตนสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.