ประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. : ปรับโครงสร้างเพื่อพัฒนางาน สร้างภาพลักษณ์องค์กร

 

3YObQfUJaL_1524821124