นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ต้อนรับ_ ต้อนรับ_2 ต้อนรับ_5 ต้อนรับ_8 ต้อนรับ_42