คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรในหลวง ภาพถวายพระพร_1 ภาพถวายพระพร_2 ภาพถวายพระพร_3 ภาพถวายพระพร_4