การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

vfDCq5Uxlp_1567044450
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 
2562
 ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวิมล จำนงบุตร และนายสำเริง กุจิรพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมพิจารณาผลงานและคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลระดับประเทศ
กำหนดประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 
30 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 
9 กันยายน 2562
IZOgwhWBxh_1567044451 m0jYi2MDJs_1567044451