ติดต่อเรา

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
71/6  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-340368 โทรศัพท์/โทรสาร 075-446406
Email: nakhonsi@otep.mail.go.th